Guangdong

Guangzhou (广州)

Shenzhen (深圳)

Suixi (遂溪)

Shantou (汕头)

Dongguan (东莞)